Member

Lã Văn Quang

Sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên:   Lã Văn Quang ( Wangg Music ).
Đam mê và mục tiêu: Miêu tả sự đam mê của bạn về giảng dạy và nghiên cứu. Chia sẻ mục tiêu của bạn trong việc truyền cảm hứng cho sinh viên và góp phần vào sự phát triển và thành công của họ.
Nơi công tác: Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM ), CEO Trung tâm bồi dưỡng văn hoá Edufly Center…
Kinh nghiệm giảng dạy:  20 năm kinh nghiệm giảng dậy trong lĩnh vực Toán và Công Nghệ Thông Tin…

HỌC VẤN, Chuyên môn, KINH NGHIỆM làm việc

Công tác 

–  Đơn vị công tác: Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

–  Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục.

–  CEO Trung tâm bồi dưỡng văn hoá Edufly Center

Chuyên môn

–  Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục.

–  Tiến sĩ chuyên ngành Toán Tin

–  Thạc sĩ Toán học – ĐH Sư phạm Hà Nội.

–  Tiến sĩ kinh tế – Đại học Tổng hợp Southern Luzon CH Philippines.

20 năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi. 

–  Luyện thi chuyên, luyện thi vào lớp 10.

–  Luyện thi THPT Quốc gia.

–  Luyện thi Toán Tiếng Anh HOMC, AIMO, AMC,…

–  Giảo viên thỉnh giảng tại THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, THCS CLC Thanh Xuân, THCS Thanh Xuân Nam. 

THÀNH TỰU VÀ GHI NHẬN

–  Biên soạn sách

–  Quản lý và điều hành nhãn sách Sigma books.

–  Chủ biên và tác giả của nhiều bộ sách THPT và THCS: Bài giảng ôn thi THPT Quốc gia lớp 12, Củng cố và ôn luyện Toán các lớp THCS,…

–  Quản lý, điều hành và phát triển nội dung dự án học và thi trực tuyến Edubamboo.

Hình Ảnh

Liên hệ

Email:  nguoidungls@gmail.com
SĐT: +84 12345678 (Manager)

Member

Lã Văn Quang

Sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

Hồ sơ nổi bật

Đỗ Viết Tuân

Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

Đỗ Viết Tuân

Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

Đỗ Viết Tuân

Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

Đỗ Viết Tuân

Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

Đỗ Viết Tuân

Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

Đỗ Viết Tuân

Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, Giảng viên tại Học Viện Quản Lý Giáo Dục ( NAEM )

Đăng ký hồ sơ

Chia sẻ hồ sơ